Trafikverkets kravkurser - Grundkompetens 1.1-1.3 (APV)

Sedan 2012-01-01 gäller de nya kompetenskraven som trafikverket ställer på alla som utför olika sorters vägarbete. De nya kraven motsvarar bestämmelserna i bl.a Arbetsmiljölagen, Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen. De nya kompetenskraven är indelade i 3 olika Nivåer:

Senast uppdatering 2020-01-01

Kursinnehåll

Detta är grundutbildningen för all personal som ska utföra vägarbete eller besöka vägarbetsplatser, där Trafikverket är väghållare, ska genomgå.

 

APV 1.1 Allmän grundkompetens

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:
 

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.

 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.

 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.

 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

 

APV 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:
 

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.

 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.

 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.

 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.

 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).

 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

 

APV 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

 

Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

 • Beläggningspersonal.

 • Utför arbeten i Baskontrakt.

 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.

 • Utför projekterings- eller servicearbeten.

 • Vakt som även utför lotsning.

 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Vilka berörs

Exempel på arbeten där 1.1 räcker till är: 

 •  Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.

 •  Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.

 •  Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

Exempel på arbeten där 1.1 & 1.2 krävs är:

 • Plogar, saltar och sandar.

 • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.

 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.

 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

Exempel på arbeten där 1.1-1.3 krävs är:

 • Beläggningspersonal.

 • Utför arbeten i Baskontrakt.

 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.

 • Utför projekterings- eller servicearbeten.

 • Vakt som även utför lotsning.

 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Utbildningen bör även användas för förare av timmerbilar, bärgningsbilar, däckverkstäder samt andra servicebilar för att uppfylla kraven i Arbetsmiljölagen och Trafikverkets krav.

 

Kursmål

I utbildningen får deltagarna lära sig krav på personlig skyddsutrustning allmänt om arbetsmiljölagen samt trafikförordningen.

Utbildningen gäller som längst i 4 år.

 

Inga krav på certifieringsprov krävs.

 

Rexus Utbildningar

Blästergatan 4

352 46 Växjö

 

info@rexusutbildningar.se

0470-15 000

 

Om du redan vet vem av oss på Rexus Utbildningar du vill nå hittar du våra telefonnummer här: Personal

Sitemap

Hem

Utbildningar

Referenser

Webbutik

Rådgivning

Om oss

Kontakt

 • Facebook - White Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se