Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

AFS 2001:01 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete utgår från bland annat följande lagar och förordningar:

SFS 1977:284 Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

 

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen

 

SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordningen

 

SFS 2001:1063 Avfallsförordningen

 

SFS 2003:778 Lagen om skydd mot olyckor

 

AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

 

AFS 1982:3 Ensamarbete

 

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

 

AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet

 

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

 

AFS 1998:1 Belastningsergonomi

 

AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm

 

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

 

AFS 2000:1 Manuell hantering

 

AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker

 

AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning

 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

I ”Lagen om skydd mot olyckor” ställs det krav på att fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brandskyddet.

 

Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen.

 

Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas.

 

SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

 

Ett gott brandskydd skyddar er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

 

Rexus Utbildningar

Blästergatan 4

352 46 Växjö

 

info@rexusutbildningar.se

0470-15 000

 

Om du redan vet vem av oss på Rexus Utbildningar du vill nå hittar du våra telefonnummer här: Personal

Sitemap

Hem

Utbildningar

Referenser

Webbutik

Rådgivning

Om oss

Kontakt

  • Facebook - White Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se