Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar) ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs. Därutöver har säkerhetsrådgivaren ett särskilt ansvar för att bl.a. sammanställa en rapport när det inträffat en olycka eller tillbud samt att upprätta en årsrapport som beskriver verksamheten rörande transport av farligt gods.

Vilka verksamheter ska ha säkerhetsrådgivare?

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare gäller den som transporterar farligt gods eller den som lämnar farligt gods för transport. Enligt lagen (2006:263) om tranport av farligt gods definieras transport som förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning eller hantering som utgör ett led i förflyttningen. Det medför att alla som är direkt delaktiga i transport av farligt gods ska ha en rådgivare, så väl de som är avsändare som transportörer.

Vi kan erbjuda dig denna tjänst!

 

Rexus Utbildningar

Blästergatan 4

352 46 Växjö

 

info@rexusutbildningar.se

0470-15 000

 

Om du redan vet vem av oss på Rexus Utbildningar du vill nå hittar du våra telefonnummer här: Personal

Sitemap

Hem

Utbildningar

Referenser

Webbutik

Rådgivning

Om oss

Kontakt

  • Facebook - White Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se