Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning t ex svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. I AFS 1992:09 - Smältsvetsning och termisk skärning finns regler för Heta Arbeten. Gäller svetsning och termisk skärning i metalliska material. Reglerna syftar t.ex. till skydd mot svetsrök, farlig spänning, optisk strålning samt brand och explosion. Krav på arbetstillstånd från arbetsgivaren för svetsning där det är särskild risk för brand eller explosion.

 

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Kursinnehåll

 

Kursen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, Arbetsmiljölagens föreskrifter, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

 

Målsättning/syfte

​​

Efter utbildningen ska kursdeltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

 

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet

Kursen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år.

 

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

 

Omfattning

8 timmar

 

Rexus Utbildningar

Blästergatan 4

352 46 Växjö

 

info@rexusutbildningar.se

0470-15 000

 

Om du redan vet vem av oss på Rexus Utbildningar du vill nå hittar du våra telefonnummer här: Personal

Sitemap

Hem

Utbildningar

Referenser

Webbutik

Rådgivning

Om oss

Kontakt

  • Facebook - White Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se