HLR- L-ABC

Att kunna rädda liv när människor skadar sig är mycket värdefullt. Under utbildningen lär ut vi grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärtlungräddning.

Enligt AFS 1999:7 Första hjälpen och krishantering ska ALLA ha kunskap om HLR och L-ABC. Företaget ska ha en organisation för detta.

Varje år dör mellan 14.000-15.000 personer i hjärtstopp. Kunskaper i Hjärt- lungräddning (HLR) kan leda till att många personer kan räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med ganska enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun mot mun- metoden och hjärtkompressioner tills dess att ytterligare hjälp finns att få.

Målsättning

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis. Utbildningen kan kompletteras med Första hjälpen (L-ABC).

Övergripande innehåll

 

➢ L-ABC – Livshotande läge, andning, blödning och cirkulationssvikt/chock

 

➢ Bedömning av olycksplats

 

➢ Rätt förfarande vid flyttning av skadade

 

➢ Hjärtlungräddning vid andnings- och hjärtstopp

 

➢ Förbandsläggning vid olika typer av skador

➢ Förebygga cirkulationssvikt/chock

 

➢ Stabilt sidoläge

➢ Luftvägsstopp

 

➢ Akuta sjukdomar

 

➢ Praktiska övningar

 

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Utbildningstid:

4 timmar teori och praktik

 

Rexus Utbildningar

Blästergatan 4

352 46 Växjö

 

info@rexusutbildningar.se

0470-15 000

 

Om du redan vet vem av oss på Rexus Utbildningar du vill nå hittar du våra telefonnummer här: Personal

Sitemap

Hem

Utbildningar

Referenser

Webbutik

Rådgivning

Om oss

Kontakt

  • Facebook - White Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se