Bas U/P

Från den 1 januari 2009 gäller ändrade krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande.

Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren.

De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011.

Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller utförande entreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.

 

Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Utbildningen innehåll:

• Grundläggande arbetsmiljökunskap

• Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande

• Arbetsmiljöansvar och straffansvar

• Arbetsgivare- och arbetstagaransvar

• Byggherre- och projekteringsansvar

• Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan

• Översiktlig genomgång av de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-U och BAS-P

• Kursen avslutas med ett kunskapsprov

• Efter kursen mejlas elektroniska dokument ut till Dig, mallar som du kan använda i Ditt arbete som BAS-P och BAS-U.

Efter genomgången kurs och kunskapsprov erhålls ett intyg från oss som styrker Din kompetens.

Kurslängd

2 dagar

 

Rexus Utbildningar

Blästergatan 4

352 46 Växjö

 

info@rexusutbildningar.se

0470-15 000

 

Om du redan vet vem av oss på Rexus Utbildningar du vill nå hittar du våra telefonnummer här: Personal

Sitemap

Hem

Utbildningar

Referenser

Webbutik

Rådgivning

Om oss

Kontakt

  • Facebook - White Circle

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se